Strona główna
Oferta
Kontakt
O nas
1% podatku na...
Cennik
Jak do nas trafić
Przydatne dokumenty
Wiadomości
Przydatne linki
 Firma INVENTECH Sp. z o.o. zawiązana została aktem notarialnym sporządzonym w dniu 4 października 1989 r. w Państwowym Biurze Notarialnym w Grodzisku Mazowieckim przez notariusza Marię Młynarską. Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy w rejestrze handlowym w dziale B pod nr 19 785. Spółka działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności obowiązujących przepisów Kodeksu handlowego. Działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółka wykonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Certyfikat Księgowy nr 49/2002 Imiennie Pani Ewa Simkowska Prezes Zarządu. Świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 15 797/00.

 
Działalność INVENTECH Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych objęta jest ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez firmę P Z U S. A. Posiadamy również ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, które pokrywa koszty odzyskania danych w tym koszty odtworzenia dokumentów. Na specjalne życzenie klienta archiwizujemy dokumenty na płytach CD.

Biuro INVENTECH jest miejscem, w którym znajdą Państwo najlepszą pomoc w dziedzinie księgowości i podatków. Zespół Biura tworzą doskonali specjaliści, którzy już od 20-stu lat specjalizują się w prowadzeniu księgowości i rozliczaniu podatków we wszystkich rodzajach działalności gospodarczych. Gwarantujemy rozwiązanie wszystkich nietypowych i niecodziennych problemów z jakimi możesz zetknąć się prowadząc swoją Firmę. Naszym atutem jest nowoczesność i dostosowywanie naszych usług do potrzeb klienta.

 
Dzięki współpracy z Biurem INVENTECH uzyskacie Państwo:

- redukcję kosztów

- oszczędność czasu

- pewność terminowej realizacji zleceń

- poprawność rozliczeń

- gwarantujemy poufność i bezpieczeństwo powierzonych nam danych

Zapraszamy do współpracy !

 
Top