Strona główna
Oferta
Kontakt
O nas
1% podatku na...
Cennik
Jak do nas trafić
Przydatne dokumenty
Wiadomości
Przydatne linki
 Przykładowy cennik usług świadczonych przez INVENTECH Sp. z o.o.:

Prowadzenie ksiąg handlowych:  Ceny netto w PLN 
 
 do 50 wpisów  ok. 800,00 
 od 51 do 100 wpisów  ok. 1000,00 
 od 100 do 150 wpisów  ok. 1.500,00 
 za każdy wpis powyżej określonego limitu  1,50 
 
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:  
 
 do 30 wpisów  ok. 160,00 
 za każdy wpis powyżej limitu  1,20 
 
Prowadzenie ewidencji przychodów(ryczałt) 
 
 do 30 wpisów  ok. 100,00 
 
Prowadzenie rozliczeń w ZUS i ewidencji podatkowych osób zatrudnionych:  
 
 za każdego pracownika  ok. 35,00 
 za zleceniobiorcę  10,00 
 
* powyżej podano ceny w kwotach netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT 22 %; 
* podano kwoty opłat miesięcznych, które podlegają okresowej waloryzacji na zasadach i warunkach określonych w umowie; 
* podane kwoty mają charakter orientacyjny. Cena świadczonych usług jest zawsze ustalana indywidualnie dla każdego klienta i uzależniona od specyfiki działalności firmy, wielkości zatrudnienia, ilości dokumentów, zakresu sporządzanych deklaracji i sprawozdawczości; 
* nasze usługi świadczymy wyłącznie na podstawie zawartych umów. 

 
Top